SPRANKELTEE POTCHEFSTROOM

PROGRAM:

Dag:
Saterdag
Datum:
21 Maart 2015
Tyd:
08:30 vir 09:00
Plek:
madiba Banketsale
te
Potchefstroom
Kostes:
R160 p.p
Tema:
Sê dit met woorde

SANET JANSEN VAN RENSBURG:

09:00 Verwelkoming: Dr Sanet Jansen van Rensburg
09:05 Opening: Ds Coenie Calitz
09:15 Gasspreker: Mnr GP van Rheede van Oudtshoorn
10:15 Tee en verversings: Gasvroue
11:00 Gaskunstenaar: Dawid Fourie
12:00 Gasvroutoekennings: Mnr Chris Hatting
12:10 Bedankings: Mev Wendri Eloff
12:20 Afsluiting