SCHOOL OF MUSIC & CONSERVATORY

Battle of the Saxes
Sunday 26 July 2015
Conservatory Hall • 15:30

Although the saxophone was invented in the 1840s, well before the origin of jazz music, it is predominantly associated with jazz, either as a solo instrument or in big bands. On the other hand, it has been quite popular with classical composers since the start of the 20th century and is featured in numerous works for orchestra, chamber ensemble or solo saxophone.

Both classical and jazz styles will be featured in a “musical stand-off” calledBattle of the Saxes on Sunday 26 July 2015 at 15:30 in the Conservatory Hall, Potchefstroom. Karendra Devroop, a jazz saxophonist, will be pitted against Matthew Lombard, a classical performer. Their collaborators are the Evolution of 4 String Quartet and a combo consisting of Roland Moses (piano), Viwe Mkizwana (bass) and Dio Santos (drum kit).

The concert programme is divided into three segments. Each saxophonist will present his particular style, and everybody will then join in for the final item: a large new work by Noel Stockton for jazz and classical saxophone.

The production is supported by a grant from the Arts & Culture Trust and Nedbank Arts Affinity. This will be the third concert in the series, following performances during April at TUT and Wits. The final performance will be at Unisa in November.

The concert is sponsored by the Ferdinand Postma Library, NWU ensuring that the concert in Potchefstroom is the most affordable in the series.

Tickets at R75/R50 are available at the Conservatory in Thabo Mbeki Drive (tel. 018-299-1692),

PUK Arts in the Heimat Building (F9) on the university campus (tel. 018-299-2844),

Protea Bookshop on the Bult (tel. 018-297-1583),

online at www.artema.co.za and www.facebook.com/NWU.Music, or 30 minutes before the concert at the box office.

“Battle of the Saxes”
Sondag 26 Julie 2015
Konservatoriumsaal • 15:30

Alhoewel die saxofoon in die 1840’suitgevind is, ‘n geruime tyd voor die ontstaan van jazz, word dit hoofsaaklik met jazz geassosieer, beide as ‘n solo-instrument of in “big bands”. Terselfdertyd is dit sedert die begin van die 20ste eeu ‘n populêre instrument vir klassieke komponiste en dit word in heelwat werke vir orkes, kamermusiekgroepe of as solo gebruik.

Beide klassieke en jazz-style kan gehoor word in ‘n musikale “stand-off” getiteld Battle of the Saxes opSondag 26 Julie 2015 om 15:30 in die Konservatoriumsaal, Potchefstroom. Karendra Devroop, ‘n jazz-speler, sal optree teenoor Matthew Lombard, ‘n klassieke uitvoerder. Hulle medewerkers is die Evolution of 4 strykkwartet en ‘n jazz combo met Roland Moses (klavier), Viwe Mkizwana (bas) en Dio Santos (tromstel).

Die konsertprogram word in drie segmente verdeel. Elke saxofoonspeler sal eers sy styl tentoonstel, en almal speel dan saam in die laaste item: ‘n groot nuwe werk deur Noel Stockton vir jazz en klassieke saxofoon.

Hierdie produksie word ondersteun deur ‘n toekenning van die Arts & Culture Trust en Nedbank Arts Affinity. Dit is die derde konsert in die reeks, ná uitvoerings by TUT en Wits in April. Die finale uitvoering is in November by Unisa.

Die uitvoering word geborg deur die Ferdinand Postma-biblioteek, NWU wat verseker dat die konsert in Potchefstroom die mees bekostigbare in die reeks is.

Kaartjies teen R75/R50 is beskikbaar by die Konservatorium in Thabo Mbeki-weg (tel. 018-299-1692),

PUK-Kunste in die Heimatgebou (F9) op die universiteitskampus (tel. 018-299-2844),

Protea Boekwinkel op die Bult (tel. 018-297-1583),

aanlyn by www.artema.co.za en www.facebook.com/NWU.Music, of 30 minute voor die konsert by die loket.