Kunsuitstalling

VRIENDELIKE UITNODIGING

Lesers met gade / metgesel en vriende word hartlik hiermee uitgenooi na ‘n KUNSUITSTALLING te:

Kuns@ Parys Gallery, Bree Straat 60A (by Elineze Kuns en Geskenke)

Oor die tydperk 29 Augustus tot 3 Oktober 2009

Maandae tot Vrydae 08:30 – 16:00,

Saterdae 08:30 – 12:00

VERSKEIE KUNSTENAARS SE WERKE, MET VERSKEIE STYLE EN TEMAS SAL VERTOON WORD EN TE KOOP WEES.

Navrae: Tel: (056) 811 4783, Ellen Coetzee en Chris Hatting