Gratis waardasies

Graham’s Fine Art Gallery sal op Dinsdag 22 September
by die Potchefstroomse Hoofmuseum wees om waardasies
van kunswerke (skilderye en beeldhouwerke) te doen.
DIe wwardasies is gratis en begin om 10:30. Besprekings
van waardasiesessies is egter noodsaaklik. Besprekings
kan gedoen word by Graham Gallery 011 465 9192. Vir meer
besonderhede skakel Miems Lamprecht 018 299 5042.