Kankervereniging – Papsmeer en Borsondersoek Kliniek

Datum: Woensdag 10 Februarie 2010

Plek: Potchefstroom Medi-Clinic
 Dr. Thomas Erasmus Spreekkamer,
 Blok 2, Suite 5 (langs Dr. Naude se spreekkamer)

Afsprake: Cansa Klerksdorp (018 468 2038)

Koste: Papsmeer – R80; Borsondersoek – R20

Navrae: Sr. Bettie Human
 082 520 8448