Vroueleeskring vergader

Die Afrikaanse Vroueleeskring van Potchefstroom vergader Maandag, 17 Augustus 2009 om 19:00 in die Ouditorium van die Stadsbiblioteek in Potchefstroom. Dr. Susan Cameron sal die briewe van Audrey Blignaut soos vervat in die boek, ‘n Blywende vreugde, bespreek. Almal is welkom. Vir meer inligting skakel Liana Horn by 018 294 5209.