Skool vir Kommunikasiestudies

U word uitgenooi na ‘n uitstalling van visuele werk vanuit die Skool vir Kommunikasiestudies deur studente en dosente as deel van die skool se 50-jaarfeesvieringe

18 – 28 Augustus 2009

Daagliks 10:00 – 16:00

Universiteitsgalery

Potchefstroomkampus, Noordwes-Universiteit

Toegang gratis